Svi tekstovi sa ovog bloga su autorski (ako nije drugačije navedeno) i možete ih preuzimati i citirati isključivo u izvornom obliku tj. bez ikakvih izmena, uz jasno navođenje izvora, i to u formi follow linka: tichice.com i imenovanja autora: Mama Tičica.

O preuzimanju teksta pisanim putem u obavezi ste prethodno obavestiti autora.

FOTOGRAFIJE

Sve fotografije i filmovi na kojima sam ja ili članovi moje porodice su moje privatno vlasništvo i strogo ih je zabranjeno preuzimati, deliti, obrađivati i umnožavati.

 

Close